Jaká data InstoreMeter obsahuje

Aktualizované údaje o efektivitě reklamních formátů v řetězcích

 • Aktuální datové ukazatele jednotlivých POS (RUC, Reach, ATS, ATS Relative) 
 • Efektivita jednotlivých POS (ve vztahu k průměrné ceníkové ceně)
 • Možnost filtrování dat (řetězce, čas, typ POS)
 • Možnost filtrace podle CS (sociodemografie)

Aktualizované údaje o realizovaných a probíhajících kampaních v řetězcích

 • Aktuální datové ukazatele realizovaných kampaní
 • Vizuální podoba realizovaných kampaní

Využitelnost InstoreMeter

Pro zadavatele:

 • Zadavatelé (vč. veřejných) potřebují prokázat efektivitu investovaných prostředků a u všech nástrojů nakupují komunikaci na základě ceny za zásah. InstoreMeter zobjektivní hodnotu zakoupeného reklamního prostoru a pomůže s výběrem vhodných typů POS materiálů v místě prodeje.  

Pro poskytovatele reklamních instore nosičů (MO)

 • Zvýšení obratu a marže, průkaznost poskytované hodnoty reklamních nosičů.
 • Objektivní argumentace proti nařčením o neefektivitě reklamy v místě prodeje a jejím zneužívání k nátlaku na dodavatele.

Pro tvůrce kampaní

 • Zvýšení klientských investic a doložení efektivity kampaní.

 

Benefity a nezávislost InstoreMeteru

 • Systém je díky unikátní technologii zcela nezávislý na prodejním místě a snadno přenositelný i na další prodejní místa.
 • Pro sběr dat není třeba instalovat do prodejních míst žádný hardware ani jiné prvky. Technologii lze bez omezení využít téměř kdekoli.
 • Panelový výzkum respondentů umožní analýzu sociodemografických parametrů u libovolně zvolené cílové skupiny (např. pro zjištění, zda reklamní nosiče v instore jsou vhodnější pro zásah mladších cílových skupin nebo lidí žijících v menších městech apod.).
 • Přinese nárůst investic do instore komunikace a zvýší efektivitu využití reklamních nosičů.
 • Srovná nevýhodu oproti dalším mediatypům, které disponují jednotným měřením efektivity.
 • Umožní kvalitní plánování a realizaci instore kampaní.

   

InstoreMeter nástroj jednotného měření efektivity instore reklamy

InstoreMeter nástroj jednotného měření efektivity instore reklamy

Vyvinuli jsme nový systém měření instore kampaní.

Všechny hlavní mediatypy realizují nezávislá měření:

-        TV metrový výzkum – ATO (vlastníci TV stanic + mediální agentury ASMEA)

-        Mediaprojekt – UVDT (vydavatelé) + ASMEA

-        Radioprojekt – APSV (provozovatelé rozhlasových stanic) + ASMEA

-        Netmonitor – SPIR (provozovatelé webů) + mediální a online agentury

V retailu je žádoucí stejné a tržně standardizované řešení.

InstoreMeter

Šíře projektu InstoreMeter

Kvantifikovatelným a 100% měřitelným způsobem nastavujeme měrnou jednotku SRPs, která prokazuje efektivitu realizovaných kampaní v retailu a která je srovnatelnou a akceptovatelnou měnou pro vyhodnocování kampaní jako je tomu v případě hlavních mediálních kanálů (TV, tisk, rozhlas, internet) s jednotkou GRPs.

SRPs = počet kontaktů potenciálních nakupujících s in-store komunikací.

Šíře projektu InstoreMeter

Tým

Na projektu IntoreMeter spolupracující subjekty

Specialisté a odborní garanti projektu

Jiří Tošer

Jiří Tošer

jiri.toser@dataserver.cz

Ondřej Novák

Ondřej Novák

ondrej.novak@asmea.cz

David Čermák

David Čermák

david.cermak@volny.cz

Tomáš Miškovský

Tomáš Miškovský

miki@fmm.cz

David Novák

David Novák

david.novak@ximilar.com

Zdeněk Skála

Zdeněk Skála

zdenek@skala-sulc.cz

Roman Heřman

Roman Heřman

roman.herman@dataserver.cz

Lucie Češpivová

Lucie Češpivová

lucie.cespivova@sma.cz